Przy sanktuarium znajduje się kolegium oo. Jezuitów.

KONTO BANKOWE:

TOWARZYSTWO JEZUSOWE DOM ZAKONNY
STARA WIEŚ 778, 36-200 BRZOZÓW
Numer rachunku 50 1240 2324 1111 0000 3314 7145

Początek strony