"Przy Bazylice Ojców Jezuitów w Starej Wsi na ukończeniu jest Ogród Biblijny. Ma być idealnym uzupełnieniem otoczenia Kolegium Jezuickiego, uznanego za perłę architektury barokowej na Podkarpaciu.
Jest częścią większego projektu, który tworzy nowe produkty turystyczne w paśmie transgranicznym Polski, Ukrainy i Białorusi.
     Ogród Biblijny przy starowiejskiej Bazylice zajmuje ponad hektar. I choć powstaje w XXI wieku przypomina stare, klasztorne czasy. Ma pomagać w wyciszeniu i religijnej refleksji. Już teraz jest dumą dla jezuitów i idealnym uzupełnieniem Sanktuarium pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, słynącego z cudownego obrazu patronki.

     Ogród ma obrazować historie biblijne w przystępny i oryginalny sposób. Można tu zobaczyć rzeźby z piaskowca, które będą w sumie zdobić ponad 20 scen biblijnych. Wśród nich są: Adam i Ewa pod drzewem poznania dobra i zła. W Ogrodzie będą też przestrzenne przedstawienia miast z czasów Chrystusa, oczywiście grota w Betlejem oraz Góra Wniebowstąpienia.

Poza Ogrodem Biblijnym powstało tu jeszcze Centrum Obsługi Pielgrzyma, parking. Udało sie też wyremontować organy i schody wejściowe do Bazyliki. Będzie go można zobaczyć 15 sierpnia - podczas uroczystego poświęcenia."

To notatka z materiałów TVP Rzeszów z 4 sierpnia 2016,

Więcej zdjęć z uroczystego poświęcenia Ogrodu Biblinego dokonanego po sumie odpustowej przez Ks. Arcb. Józefa Michalika


Zobacz wizualizację powstającego Ogrodu Biblijnego
Początek strony