Ogród Biblijny
Adam i Ewa w Raju
Projekty
Inauguracja
Ogród Biblijny
Poświęcenie 2016
Wnętrze Kolegium
Wirydarz
Orkiestra Parafialna
Na Mszy św. z o. Proboszczem
"Pisk Orła Białego"
Przedstawienie 2016
Centrum pod Parnasem
Kawiarnia
Ogród Biblijny
Panorama
Wizytacja kanoniczna parafii
Msza św. w Bazylice
Orkiestra Parafialna
Czapki orkiestry
Uroczystość 3 maja
Widok na bazylikę
Pierwsza Komunia św.
Uroczystość w 2016
Centrum pod Parnasem
Kawiarenka
Wizytacja kanoniczna
Msza św. na Willi Starowiejskiej
Uroczystość Wniebowzięcia NMP
Odpust parafialny 2016
Msze święte z Rejonu Papieskiego od nru 301 do 350 zostaną odprawione:

1. O potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Ojca Świętego Franciszka – 16 marca 2017, godz. 17.30;
2. O opiekę św. Józefa, o dobre urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych- 21 marca 2017;
3. Za kapłanów z naszej parafii oraz o liczne i dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne – 22 marca 2017;
4. O pokój w Ojczyźnie i na świecie oraz o zgodę w rodzinach i w sąsiedztwie – 23 marca 2017;
5. Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz za zmarłych z rejonu – 28 marca 2017;
6. O dary Ducha Świętego, żywą wiarę dla dzieci i młodzieży – 30 marca 2017;
7. Za chorych i cierpiących, o siłę i wytrwałość w codziennym dźwiganiu krzyża – 31 marca 2017;
8. Za grzeszników, aby z ufnością przyjęli Miłosierdzie Boże w Sakramencie Pokuty – 5 kwietnia 2017;
Początek strony

tlo

Boot template designed by starawies.net