Wydarzenia

Budowa nowej kaplicy cmentarnej w Starej Wsi 2014 r.

     Dokładnie 5 maja 2014 rozpoczęły się prace przy budowie nowej kaplicy cmentarnej w Starej Wsi. Decyzja o budowie została podjęta po wcześniejszym referendum przeprowadzonym na terenie parafii, które dało poparcie dla tej inicjatywy.
Wynik referendum to 574 głosy za i 10 przeciw. Głosowanie za przyjęciem oznaczało także aprobatę zobowiązania na dokonywanie comiesięcznych wpłat na budowę kaplicy przez okres 3 lat w kwocie 30 zł. od rodziny. Powołani przez o. Proboszcza Jana Gruszkę SI dziesiętnicy (dwóch na 25 numerów domów) pozytywnie odpowiedzieli na tę prośbę i rozpoczęli swoje zadanie.

      Niedługo potem zaczął pracować powołany przez o. Proboszcza Komitet Budowy Kaplicy w następującym składzie:
Anna Żmuda (sołtys) – przewodnicząca
O. Jan Gruszka – wiceprzewodniczący
Marta Częczek – skarbnik
Tadeusz Żmuda – skarbnik
Anna Żmuda – sekretarz
Inż. Jozef Boroń – pion techniczny
Marian Data – pion techniczny
Zbigniew Sobaś – pion techniczny i kierownik budowy


Hasła do ołtarzy na Boże Ciało:

• BYĆ SOLĄ ZIEMI
• DZIELIĆ SIĘ WIARĄ
• BYĆ RAZEM W DRODZE
• WYTRWAĆ W MIŁOŚCI

W czwartek, 30 maja 2013, przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, czyli Boże Ciało. Następujące osoby są odpowiedzialne za przygotowanie ołtarzy:

a. Ołtarz pierwszy: (kolo sklepu mleczarskiego) Wanda i Jan Rymarowicz, Zofia i Zbigniew Błaż, Anna i Józef Błaż, Maria i Kazimierz Antkowski, Agata i Andrzej Milczanowski. Pomagają w przygotowaniu tego ołtarza mieszkańcy numerów od 529 do 579.

b. Ołtarz drugi: (koło Pana Telesza) Maria i Jan Cwynar, Halina i Tomasz Dydek, Krystyna i Jerzy Pietryka, Ewa i Adam Szuba, Bożena i Mariusz Polityński. Pomagają w przygotowaniu tego ołtarza mieszkańcy numerów od 478 do 528.

c. Ołtarz trzeci: (koło Pana Stanisława Siwego) Anna i Zdzisław Szmyd, Beata i Wiesław Fiejdasz, Zofia i Marian Maź, Danuta i Leszek Bielawski, Barbara i Eugeniusz Sidor. Pomagają w przygotowaniu tego ołtarza mieszkańcy numerów od 427 do 477.

d. Ołtarz czwarty: (koło Pani Bielawskiej) Danuta i Władysław Wolanin, Lucyna i Alfred Szydłowski, Barbara i Wiesław Mleczek, Katarzyna i Marek Kufel, Jolanta i Stanisław Drożdżal. Pomagają w przygotowaniu tego ołtarza mieszkańcy numerów od 381 do 426.

Procesja BOŻEGO CIAŁA wyruszy tradycyjnie już z kościoła po Mszy św. o godz. 9:00 drogą wojewódzką w kierunku Bliznego.
Bardzo prosimy o przystrojenie domów.
Przy czwartym ołtarzu po odśpiewaniu Te Deum i błogosławieństwie zakończenie procesji.
Na uroczystość Bożego Ciała zapraszamy całą parafię: dzieci do sypania kwiatów, ministrantów, Maryjki, Magis, niosących feretrony i chorągwie, Ochotniczą Straż Pożarną, orkiestrę parafialną, wspólnoty zakonne i wszystkich wiernych. Przez całą Oktawę Bożego Ciała po Mszy św. wieczornej będzie procesja. Niech nasz liczny udział w tej procesji będzie wyrazem naszej miłości do Jezusa Eucharystycznego, a także w Roku Wiary, świadectwem wobec świata w którym żyjemy.
Za udział w uroczystej procesji eucharystycznej zyskuje się odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

     Pierwszy Koncert Nowej Ewangelizacji odbył się w listopadzie ubiegłego roku. Obserwując z ogromną radością i wdzięcznością nieprawdopodobne owoce tego przedsięwzięcia wśród ludzi, którzy wzięli w nim udział i po otrzymaniu aprobaty od naszych przełożonych zakonnych, już w grudniu rozpoczęliśmy przygotowania do drugiego Koncertu Nowej Ewangelizacji. Towarzyszyła nam myśl, by umożliwić jak największej liczbie osób, doświadczenia tego, co stało się naszym udziałem w listopadzie- przemieniającego spotkania z żywym Bogiem.


E KANGBI MABE TI E- DZIELMY SIĘ WIARĄ.

Już po raz 8 rodziny naszej parafii odwiedzili Kolędnicy Misyjni.
Warto przypomnieć, że rozpoczynającemu się w 2004 roku Dziełu Kolędników Misyjnych w Starej Wsi, udzielił pasterskiego błogosławieństwa, Śp. JE Ksiądz Biskup Ignacy Tokarczuk, który spotkał się z pierwszymi grupami kolędniczymi, kierując słowo wdzięczności za ofiarność dziecięcych serc dla rówieśników z krajów misyjnych.
W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, podczas Mszy Świętej o godzinie 10.30, osiem grup kolędniczych zostało uroczyście posłanych przez księdza proboszcza, O. Jana Gruszkę SJ, by głosić radosną nowinę o narodzeniu Syna Bożego, a także wesprzeć materialnie dzieci Wietnamu.
Kolędnicy przyjmowani byli bardzo serdecznie, a domownicy oprócz ofiary składanej na misje obdarowywali ich słodkimi łakociami. W dowód wdzięczności otrzymywali pamiątkę kolędowania, Szopkę Betlejemską z wietnamskimi akcentami.
To symbol otwartości naszego serca i naszych domów na troski dzieci świata. Symbol serca „zamieszkanego”, w którym schronienie znalazła Święta Rodzina, a wraz z Nią - dzieci potrzebujące miłości.

Początek strony

* * *